Hageport planlegging

Nå er det kun et par kvadratmeter med snø nederst i hagen som ligger. Det begynner å haste litt med planlegging av gjerde og porter dersom det skal bli som jeg ønsker å ha det. Vi skal gjerde inn hele bakhagen. 2 små porter inn til naboer sånn at vi/de slipper å gå hele kvartalet rundt for en kopp kaffe i hagen. 1 port som hovedhageport ved siden av karnappet og 1 port mellom hus og garasje. Porten mellom hus og garasje må bestå av 2 porter som dekker hele åpningen på ca 3 meter. Porten ved karnappet har jeg litt lyst til å gjøre litt mer ut av siden den blir plassert akkurat der…..må fundere litt.

Les videre