Idag er pipe over tak til bakerovnen murt – det nærmer seg med andre ord at bakerovnen er helt ferdig :)


Over 1000 gamle teglstein er murt som ytterskall på bakerovnen og disse er blitt slammet. Bakerovnsdøra skal vaskes fin for steinstøv og slamsøl. Neste nå så skal det mures en liten benk/plate i front på ovnen med plass for askebøtte under.

Snart klart for første fyring :)

Reklamer