Bakerovnen

Toppen på hvelving får hull i bakkant hvor røykkanal skal lages og spjeldet skal monteres
Mange stein må tilpasses, kuttes og skråskjæres
Vinkelsliperen er hyppig i bruk
Leire som tåler ekstrem varme er blitt brukt til å mure ildfaststeinen i ildrom samt i området hvor spjeld blir montert
Spjeldet er lagt på plass

Her må nevnes at vi slett ikke er sikre på hvordan sluttresultatet blir……..

Vil hvelvingen holde seg når ovnen blir fyrt i?

Blir det sprekker?

Hvordan blir konstruksjonen av røykkanalen? (ting blir nemlig til underveis;)

Spjeldet kan vippes i åpen og lukket stilling
Skråskjært rundt åpning til ovnsdør
Lettere å kutte/skjære ildfaststein når den har ligget i vann i noen timer
Spjeldet er murt på plass
Askeluker skal monteres når røykkanal er laget
Askeluke på baksiden
Bakerovnen begynner å bli veldig høy men det skal lages et platå som dekker nederste delen av fundament etterhvert. En slags benk i stein/betong blir også laget i forkant med hull i rett utenfor bakerovnsdøra. Askebøtte skal plasseres under hullet under benken.
Reklamer