Trimrommet i kjelleren er tegnet i Room328 Fototapeten er en kopi av den vi skal montere. Lapland river fra Photowall:) Enkelt å laste egne veggmaterial inn i tegneprogrammet Room328.

Hvit «søyle» til høyre er understøttelse til kakkelovnen i 1. etg. KAKKELOVNEN

Gammel plantegning av kjeller: https://nr14.wordpress.com/2011/01/03/kjellerprosjektet/

Status fremdrift idag er at alt av mur er hvitmalt. Vegg der phototapet skal monteres har fått sponplater. Disse er sparklet og grunnet et strøk. Ferdig malt takpanel er innkjøpt samt at gulv er innkjøpt.

Billig og enkel oppussing som gjør at gammelt kjellerrom kan benyttes isteden for at det bare står tomt. Ei byggtørke på noen kilowatt vil sørge for periodevis oppvarming når rommet skal brukes.

Dette feieluka er ikke «i drift» og pipeløpet er «blendet» av kommunens feiervesen. Feierluker (2 stk) vil bli malt med sort rust-maling. Et par lufteventiler i støpjern på veggen vil også bli malt med samme type maling.

Kjelleren er veldig gammel men den er tørr. Ny drenering og mer ventilasjon er ordnet. Gulvene er i betong men med denne type gammel kjeller så vil det hele tiden være sånn at litt fukt kan komme opp gjennom gulvet. Dette er en problematikk vi må hensynta når gulv legges i trimrommet. Ideelt så skulle både gulv og vegger vært isolert men vi velger å ta en «snarvei». Gubben er fortsatt litt i tenkeboksen når det gjelder løsning på gulvet. Mulig vi legger PLATON under gulv med tanke på fukt og luftgjennomstrømning. Det å la murveggene være uten tildekning er egentlig til det beste med tanke på miljøet og klimaet i kjelleren. På den måten får murene «puste».

Kommer med mer……

Reklamer