Kjedelige saker men i disse dager dumper det brev fra Skatteetaten ned i postkassa til alle som eier bolig.

Dette utbygget gjør at det blir noen endringer for vår del.

 

Ny ligningsverdi skal fastsettes og stortinget har vedtatt en ny metode for fastsettelse av dette.  Ligningsverdien skal nå beregnes på grunnlag av opplysninger om boligens areal, boligtype, byggeår og geografisk beliggenhet. Formålet med reglene er å få bedre sammenheng mellom likningsverdi og omsetningsverdi.

http://www.vg.no/dinepenger/artikkel.php?artid=10026852 Fin artikkel:) og denne: http://www.vg.no/dinepenger/artikkel.php?artid=10036286

Det skal rapporteres inn areal på primære rom (P-rom). Utklipp av definisjon funnet her: http://www.skatteetaten.no/Upload/PDFer/Faktaark.pdf

Primærrom (P-ROM)
Alle boligeiere vil bli bedt om å sende inn opplysninger om boligens primære areal (P-ROM). P-ROM er alt som kan defineres som oppholdsrom i boligen, for eksempel stue, kjøkken, soverom, bad, vaskerom og éntre. P-ROM må være tilgjengelig via dør eller trapp. Garasje, uinnredet kjellerom/loft, boder og andre oppbevaringsrom regnes ikke som P-ROM.

Har man ikke opplysninger om P-ROM, kan man oppgi BOA.

Boareal (BOA) er areal i boligens hoveddel, dvs. de samme rommene som betegnes som P-ROM. I tillegg kan også andre deler anses som BOA avhengig av materialbruken i rommene, typisk boder med tapet og parkett. Ofte utgjør P-ROM og BOA tilnærmet samme areal.

Aftenposten bolig har også info: http://www.aftenposten.no/bolig/article3793828.ece

http://forbrukerportalen.no/Artikler/2010/1283350184.84

Du kan rapportere opplysningene om boligens areal direkte her: http://www.skatteetaten.no/Alt-om/boligverdi/

Link fra vg: http://www.vg.no/dinepenger/artikkel.php?artid=10036002

Artikkel i VG – slik unngår du boligmålingsfellene: http://www.vg.no/nyheter/innenriks/artikkel.php?artid=10044874

Siste oppdaterte opplysninger om oppmåling: http://www.vg.no/dinepenger/artikkel.php?artid=10018740