I denne delen av prosjektet går jeg ut ifra at kjøkkenet blir malt i hvitt:)… og isteden for en kjøkkenøy så blir det laga en kjøkkenbenk som går under vinduet og avsluttes med en liten halvøy midt i rommet.

Kjøkkenventilatoren er ikke inntegna men det vil kunne plasseres en fritthengende hette over platetoppen. I hjørnet der platetoppen sto plassert tidligere, vil det være mulig å få plassert et hjørneskap med hyller, uttrekk eller karusell. Hjørner er litt vanskelige å få utnytta helt optimalt.

 

Kjøkkenprosjekt del 2 er her: https://nr14.wordpress.com/2010/07/14/kj%c3%b8kkenprosjekt-del-2/

Kjøkkenprosjekt del 1 er her: https://nr14.wordpress.com/2010/07/13/kj%c3%b8kkenprosjekt-del-1/

En slik type løsning vil medføre en del ekstra siden platetoppen enten må flyttes til halvøya eller i hjørnet der det ble flytta ifra. Skapene i hjørnet må da også få en skrå-løsning. Skal en først flytte platetoppen, kan den heller flyttes til halvøya da det vil bli mer praktisk. Fin utsikt utover resten av rommet og store vinduer på motsatt vegg. Rett og slett en fin plass å jobbe på.

Å kombinere ny og gammel innredning løses med nøytral overflate på nye fronter samt at ny benkeplate må ordnes på hele kjøkkenet. Like håndtak på ny og gammel innredning.

På halvøyas ende bør det være overheng slik at den kan ha sitteplass på enden. En kan også der gjøre halvøya dypere ved å ha grunne skap mot spisestua som vist på kjøkkenøyløsninga.

Denne G-løsninga er jeg ikke veldig glad i (innrømmer det glatt), men viser den som et forslag til mulig videre bearbeidelse. Kjøkkenet får 3 hjørner og det går bort litt unødvendig mye plass pga av dårlig tilgjengelighet.

Ender derfor tilbake til den løsninga hvor øy blir inkludert og med platetoppen montert på øya.

Utklipp av rommet med kokeøy. Platetopp og fritthengende hette.

Tenker her at det skal være samme type benkeplater både på kjøkkenøy og de andre kjøkkenbenkene. (begrensninger i programmet gjør at det ikke fremkommer samme benkeplater her) Der hvor kjøkkenventilatoren var før, kan det f.eks. monteres en hylle eller flere. Bildet er her vist med en annen tapet.

 En øyløsning fremfor en G-løsning vil også være enklere å kombinere med eksisterende innredning. Kjøkkenøya vil bli veldig sentral i kjøkkenet dersom en flytter platetoppen dit. Avstanden mellom kjøkkenøy og øvrige kjøkkenbenker bør være ca 110 cm.

Bildet er hentet fra: http://www.fossline.no/basisalle.html og viser en kokeøy med overheng på benkeplata og glatte fronter på underskapene.

Siste post i dette prosjektet kommer imorgen:)

 

 

Reklamer