Utbygget begynner å ta form. Nå venter vi på et par vinduer vi mangler levert som skal settes i front. Byantikvaren og kommunen har godkjent omgjøringen fra overbygd veranda til innglassa veranda.

Halvferdig utbygg
Reklamer